سولماز مجید زاده

آناتومی استخوان و مفاصل
292٬500 ‎تومان
390٬000 ‎تومان -25%
موجود
کاملا مشخص است که که برای سهولت در حرکت اندام های بدن، نیاز می‌باشد که قسمت های گوناگون آن بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند. این ارتباط توسط مفصل متحرک برقرار خواهد شد. حرکت در یک مفصل نیز می‌بایست به وسیله نوع مفصل، رباط های اتصال یافته به آن و یا به وسیله عضلات اطراف محدود می‌شوند. محل اتصال و ارتباط دو یا چند استخوان را مفصل می‌نامند. وجود همبستگی واتصال استخوان های گوناگون بدن انسان یکی از عامل های مهم حرکت آدمی می‌باشد.
کتاب آناتومی استخوان و مفاصل
کتاب آناتومی استخوان و مفاصل به نویسندگی فریدون نگهدار و سولماز مجید زاده توسط انتشارات حیدری منتشر شده است، تا به دانشجویان رشته پزکی کمک کند تا در زمینه آناتومی استخوان و مفاصل بتوانند اطلاعات لازم را کسب نمایند. چاپ و صحافی این کتاب توسط طرح و نقش انجام شده است و جنس جلد کتاب شومیز می‌باشد. لازم به ذکر است این کتاب در سال 1396 منتشر شده است و چاپ اول می‌باشد. همچنین موضوع اصلی آن درباره استخوان ها - کالبدشناسی است.