محمود بدیعی

پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث 2018 جلد دوم
46٬400 ‎تومان
58٬000 ‎تومان -20%
ناموجود
پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث / 2018 جلد دوم
جلد دوم پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث 2018 نوشته جنیس ال هینکل و کری اچ چیور می باشد که توسط محمود بدیعی، فاطمه بهرام نژاد و عباسعلی ابراهیمیان ترجمه شده است . این کتاب در مورد موضوع های ارتوپدی، گوارش، کلیه و زنان می باشد و ویرایش 14 از کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث است.
کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث 2018 جلد دوم شامل مباحث استرس، پرستاری بین فرهنگی، دیدگاه های ژنتیک، بیماری های مزمن، توانبخشی و سالمندی است.
خرید اینترنتی پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث -جنیس ال هینکل
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 جلد1
21٬600 ‎تومان
27٬000 ‎تومان -20%
ناموجود
پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث / 2018 جلد اول
جلد اول کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر- سودارث 2018 نوشته هینکل جنیس ال می باشد. کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث / 2018 جلد اول دارای مفاهیم و موضوع های پایه، سرطان، آب و الکترولیت می باشد. درسنامه های آن به زبان روان و ساده است تا شما بتوانید بهتر با آن ارتباط برقرار کنید و درس ها را بیاموزید. کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر-سودارث 2018 جلد اول ترجمه محمود بدیعی، مرجان سید مظهری و دکتر فاطمه بهرام نژاد می باشد. 
جلد اول کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث