جین ای مارشال

درسنامه مامايی مايلز جلد 1
39٬200 ‎تومان
49٬000 ‎تومان -20%
موجود
درسنامه مامايی مايلز جلد 1

از جمله یکی از ویژگی های وجود داشته در درسنامه ی مامایی این است که به واسطه ی ماماهای با تجربه و مجرب نوشته شده است، اما به علت ویژگی التقاطی مراقبت های بارداری و زایمان، بعضی از فصل های آن با همکاری بقیه اعضای تیم چند تخصصی به نگارش و ترجمه در آمده اند. با توجه به مراقبت های ویژه ی ماماها از زنان باردار و همچنین نیازهای بهداشتی پیچیده ای که در جامعه ای چند فرهنگی وجود دارد احتیاج به ایفای نقش های تخصصی و خاص به صورت گسترده است و موضوعات مهمی در همین رابطه به کتاب اضافه شده است تا محتوای آن با شرایط عصر جدید متناسب شود.
درسنامه مامايی مايلز جلد 3
31٬200 ‎تومان
39٬000 ‎تومان -20%
ناموجود
درسنامه مامايی مايلز جلد 3
با توجه به این که مراقبت های بهداشتی و تخصصی ماماها از زنان باردار دارای نیازهای بهداشتی پیچیده ای است  و احتیاج به چند فرهنگی و نیاز به انجام نقش های تخصصی و گسترده است، موضوعات دارای اهمیتی در این مورد، به کتاب افزوده شده است تا محتوای آن با شرایط حال حاضر متناسب تر باشد؛ به گونه ای که ماماهای فارغ التحصیل امروزه بتوانند از عهده ی چالش های بسیار فراوان نقش چند وجهی برآیند: یعنی چه به لحاظ عملی و چه از نظر تحقیق اهداف در وضعیت بسیار مناسبی قرار بگیرند.
درسنامه مامايی مايلز جلد 2
23٬200 ‎تومان
29٬000 ‎تومان -20%
ناموجود
درسنامه مامايی مايلز جلد 2
بیشتر از 60 سال از اولین ویراست و ویرایش این کتاب گذشته است، اما همچنان تحت عنوان کتابی معتبر و تاثیر گذار برای دانشجویان مامایی و ماماهای شاغل دردنیا مطرح شده است.
به دنبال بالا رفتن مطالبات و پیچیدگی هایی که در طی چندین سال، درعرصه های بهداشت و سلامت زنان باردار، فرزندان و خانواده های شان در سطح جهان به وجود آمده، روش آموزش نظری و عملی ماماهای آینده نیز دچار تغییرات زیادی شده و دانشجویان برای حمایت از زنان باید این درس را جدی بگیرند و نباید فوبیاهای بسیار جدی را کم اهمیت بدانند.