جین ای مارشال

درسنامه مامايی مايلز جلد اول
149٬250 ‎تومان
199٬000 ‎تومان -25%
موجود
خرید اینترنتی کتاب درسنامه مامایی مایلز جلد اول از پارسا نشر.
کتاب پیش رو ترجمه‌ی شانزدهمین ویرایش کتاب "Myles textbook for midwives, 2014" می‌باشد که منبعی معتبر و موثر برای دانشجویان مامایی و ماماهای شاغل در سراسر دنیا است. با توجه به تغییرات فراوان در روند آموزش نظری و عملی ماماها به دنبال افزایش مطالبات و پیچیدگی‌هایی که طی چندین دهه، در زمینه‌ی بهداشت و سلامت زنان باردار، فرزندان و خانواده‌هایشان در سطح جهان پدید آمد، و همچنین شکل‌گیری عملکردهای بالینی مبتنی بر شواهد و پیشرفت تکنولوژی که باعث شد تا برنامه‌ی درسی دانشجویان مامایی مورد بازنگری وسیع قرار بگیرد، ویراست شانزدهم درسنامه‌ی مامایی مایلز اصلاح و تجدید چاپ شده است.  ترجمه این کتاب در 3 جلد چاپ شده است. با آن‌که در ویرایش‌های قبلی کتاب به مسئله بهداشت روانی در دوران بارداری پرداخته شده بود، اما تنها در این ویراست، اطلاعات ضروری در زمینه شناخت پیچیدگی‌های روانی زایمان و اختلالات روانی در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. بحث در مورد توکوفوبیا یا ترس از زایمان یکی از مباحث جالب این ویرایش است.  
درسنامه مامايی مايلز جلد دوم
96٬750 ‎تومان
129٬000 ‎تومان -25%
موجود
خرید اینترنتی کتاب درسنامه مامایی مایلز جلد دوم از پارسا نشر.
کتاب پیش رو ترجمه‌ی شانزدهمین ویرایش کتاب "Myles textbook for midwives, 2014" می‌باشد که منبعی معتبر و موثر برای دانشجویان مامایی و ماماهای شاغل در سراسر دنیا است. با توجه به روند آموزش نظری و عملی ماماها به دنبال افزایش مطالبات و پیچیدگی‌هایی که طی چندین دهه، در زمینه‌ی بهداشت و سلامت زنان باردار، فرزندان و خانواده‌هایشان در سطح جهان پدید آمد، و همچنین شکل‌گیری عملکردهای بالینی مبتنی بر شواهد و پیشرفت تکنولوژی که باعث شد تا برنامه‌ی درسی دانشجویان مامایی مورد بازنگری وسیع قرار بگیرد، ویراست شانزدهم درسنامه‌ی مامایی مایلز اصلاح و تجدید چاپ شده است. ترجمه این کتاب در 3 جلد چاپ شده است. در جلد دوم که شامل بخش چهارم است، بحث زایمان آغاز می‌شود و به دانشجویان یادآوری می‌گردد که : <<زایمان فرآیندی فیزیولوژیک است و از ویژگی‌های مشخصه‌ی آن می‌توان به عدم مداخله، ایجاد محیطی حمایتگر و واگذاری اختیار عمل به زن اشاره کرد>>. فصل 15 کتاب هم به نحوی مناسب، تغییرات چندفرهنگی جامعه بریتانیا، از جمله مسئله‌ی ناقص‌سازی جنسی زنان را منعکس نموده است. 
فهرست مطالب جلد دوم عبارتند از:
بخش چهارم: لیبر و زایمان
     15. مراقبت از پرینه، ترمیم پرینه، ناقص‌سازی جنسی زنان
     16. فیزیولوژی و مراقبت‌های مرحله‌ی اول زایمان
     17. فیزیولوژی و مراقبت‌های فاز انتقال و مرحله‌ی دوم زایمان
     18. فیزیولوژی و مراقبت‌های مرحله‌ی سوم زایمان
     19. حاملگی طولانی و اختلال عملکردهای رحم
     20. پوزیشن‌های نامناسب اکسی‌پوت و پرزانتاسیون‌های نامناسب
     21. زایمان با وسایل کمکی و زایمان سزارین
     22. اورژانس‌های مامایی
درسنامه مامايی مايلز جلد سوم
119٬250 ‎تومان
159٬000 ‎تومان -25%
موجود
خرید اینترنتی کتاب درسنامه مامایی مایلز جلد سوم از پارسا نشر.
کتاب پیش رو ترجمه‌ی شانزدهمین ویرایش کتاب "Myles textbook for midwives, 2014" می‌باشد که منبعی معتبر و موثر برای دانشجویان مامایی و ماماهای شاغل در سراسر دنیا است. با توجه به روند آموزش نظری و عملی ماماها به دنبال افزایش مطالبات و پیچیدگی‌هایی که طی چندین دهه، در زمینه‌ی بهداشت و سلامت زنان باردار، فرزندان و خانواده‌هایشان در سطح جهان پدید آمد، و همچنین شکل‌گیری عملکردهای بالینی مبتنی بر شواهد و پیشرفت تکنولوژی که باعث شد تا برنامه‌ی درسی دانشجویان مامایی مورد بازنگری وسیع قرار بگیرد، ویراست شانزدهم درسنامه‌ی مامایی مایلز اصلاح و تجدید چاپ شده است.  ترجمه این کتاب در 3 جلد چاپ شده است. کتاب مثل همیشه، بخش جامعی را به نوزاد تازه متولد اختصاص داده است، موضوعی که اغلب در سایر درسنامه‌های مامایی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. با وجود این‌که در برنامه‌ی درس مامایی، آموزش تخصصی معاینه‌ی فیزیکی نوزاد و نوزاد تازه‌متولد وجود دارد، اما فصل 28 این کتاب به وضوح میان مسئولیت‌های پزشک و ماما در انجام این معاینات تمایز قائل شده است.