مریم کشاورز

اصول و فنون مامايی و روش کار در اتاق عمل مهری شمسی
36٬000 ‎تومان
40٬000 ‎تومان -10%
اصول و فنون مامايی و روش کار در اتاق عمل 
کتاب اصول و فنون مامايی و روش کار در اتاق عمل تمامی مهارت های لازم بالینی پایه ای و ابتدایی را که دانشجویان مامایی و دیگر رشته های بالینی تحت عنوان مبنای دیگر، این مهارت ها را لازم دارند، به طور یک جا در این کتاب ارائه کرده است و نیز با سرفصل جدید درس کارآموزی اصول و فنون و دیگر کارآموزی هایی که احتیاج به مهارت های بالینی پایه ای هستند، مطابقت داده است. 
خرید اصول و فنون مامايی و روش کار در اتاق عمل مهری شمسی