عباس حاجی آخوندی

درسنامه جامع فارماکوگنوزی
157٬500 ‎تومان
210٬000 ‎تومان -25%
موجود
درسنامه جامع فارماکوگنوزی
ترکیبات طبیعی از پایه های توسعه ی داروهای جدید از اهمیت خاصی برخوردار هستند. از این رو شناخت گیاهان دارویی مورد استفاده جهت مقاصد دارویی و ترکیبات مهم و اثرگذار از دیرباز جزو موضوعات اصلی آموزش داروسازی و علوم مرتبط بوده است.
کتاب درسنامه جامع فارماکوگنوزی که تدوین و گردآوری از دکتر سعید توکلی، دکتر رضا حاجی آقایی، دکتر عباس حاجی آخوندی بوده است خلاصه ای از آخرین ویراست کتاب فارماکوگنوزی تریز و اوانس است که جهت مفیدتر کردن مطالبی که در ارتباط با بیوسنتز ترکیبات طبیعی از کتاب Medicinal Natural Products نوشته ی Paul M Dewich به آن اضافه شده است.
خرید اینترنتی کتاب درسنامه جامع فارماکوگنوزی از پارسا نشر