دکتر سید فخرالدین مصباح اردکانی

دکتر سید فخرالدین مصباح اردکانی

کالبدشناسی عمومی
150٬000 ‎تومان
موجود
کتاب کالبدشناسی عمومی، ویرایش سوم و چاپ ششم می‌باشد که توسط سید فخرالدین مصباح اردکانی نوشته شده و توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز به انتشار رسیده است.
این کتاب دارای 14 فصل است که در آن علاوه بر دستگاه های بدن، بافت بدن و سلول های اصلی هم موررد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند. با توجه به اهمیتی که دستگاه های عصبی دارند، تلاش شده تا این فصل بیشتر مورد بحث قرار گیرد و با نظمی خاص به تدوین برسد. در این کتاب تا حدی که ممکن بوده از تصاویر متعدد استفاده شده است به صورتی که دانشجو را از یک اطلس جداگانه بی نیاز می‌کند. از آنجایی که هدف نهایی این کتاب از آموزش درس کالبد شناسی، شناخت اختلالات اعضای بدن و کارایی هرکدام می‌باشد، در اتمام هر فصل درباره اختلالات شایع هر دستگاه نیز به منزله آمادگی بیشتر برای یادگیری این مباحث، ارائه شده است.