میر محمد حسینی

اصول اپيدميولوژی برای پرستاران
120٬000 ‎تومان
150٬000 ‎تومان -20%
موجود
کتاب اصول اپيدميولوژی برای پرستاران
کتاب اصول اپيدميولوژی و مبارزه با بیماری ها برای پرستاران به تالیف میر محمد حسینی می‌باشد 
این کتاب با سرفصل جدید تعیین شده از سوی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و با موضوع همه گیر شناسی و بیماریهای همه گیر ارائه شده است.خرید اینترنتی کتاب اصول اپیدمیولوژی برای پرستاران از پارسا نشر