میر محمد حسینی

اصول اپيدميولوژی برای پرستاران
72٬000 ‎تومان
80٬000 ‎تومان -10%
کتاب اصول اپيدميولوژی برای پرستاران
کتاب اصول اپيدميولوژی و مبارزه با بیماری ها برای پرستاران به تالیف میر محمد حسینی می‌باشد لازم به ذکر است ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل است. انتشاراتی که این کتاب را عرضه نموده، انتشارات بشری مرکز نشر علوم پزشکی با همکاری نشر تحفه بوده است.
این کتاب با سرفصل جدید تعیین شده از سوی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و با موضوع همه گیر شناسی و بیماریهای همه گیر ارائه شده است.