سعید لطفی نوید

اصول سیتوژنتیک بالینی جلد اول
18٬000 ‎تومان
ناموجود
اصول سیتوژنتیک بالینی جلد اول
کتاب اصول سیتوژنتیک بالینی گرسن یکی از کتاب های مرجع و بسیار ارزشمند در این حوزه به شمار می آید.هرفصل این کتاب،جداگانه توسط افراد برجسته و صاحب نظر نگاشته شده است.در سومین ویرایش آن پیشرفت های اخیر با نظم و شیوایی خاص مورد بحث قرار گرفته است. 
این کتاب برای دانشجویان و داوطلبان آزمون ها در رشته های ذیل سودمند خواهد بود :

کارشناسی ژنتیک
کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
دکتری ژنتیک پزشکی
دکتری ژنتیک مولکولی پزشکی و زیست شناسی ( گرایش های سلولی و ملوکولی و ژنتیک ) 

کتاب های ژنتیک