هادی شیرزاد

اصول ژنتیک سرطان (2016)
250٬000 ‎تومان
موجود
اصول ژنتیک سرطان (2016)
کتاب اصول ژنتیک سرطان (2016) نوشته فرد بانز است که توسط روح الله نخعی سیستانی، مجید تفریحی، هادی شیرزاد ترجمه شده است. این کتاب دارای مفاهیم ژنتیک، ژن و ایجاد سرطان می باشد. ژنتیک چیست؟ ژنتیک در واقع شاخه ای از علوم می باشد که در آن چگونگی به ارث رسیدن ویژگی هایی مثل رنگ چشم از والدین به فرزندان را آموزش می دهد. حال ممکن است در این ویژگی های انتفال یافته جهش‌ها و تغییرات غیر طبیعی در DNA ژنها بیفتد که این جهش نقش مهمی در ایجاد سرطان دارد.
این کتاب مناسب برای دانشجویان رشته علوم پزشکی و زیستی، شاخه پزشکی ارائه شده است. 
کتاب اصول ژنتیک سرطان (2016)