فلورا رحیم آقایی

اپيدميولوژی برای پرستاران
35٬920 ‎تومان
44٬900 ‎تومان -20%
موجود
کتاب اپيدميولوژی برای پرستاران
کتاب اپيدميولوژی برای پرستاران به منزله‌ی آشنا نمودن علوم پزشکی با اصول همه گيرشناسی می‌باشد و کاربرد آن در حیطه تجزيه و تحليل مشکلات سلامتی جامعه است. به این صورت مفاهيمی مانند سلامت و بيماری، پيشگيری و سطوح گوناگون آن، تغييرات شدت بيماری، غربالگری و مرحله های سير بيماری، مدل های اپيدميولوژيک برخورد با انواع بيماری و شاخص های متنوع بهداشتی و مروری بر مطالعات اپيدميولوژيک مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از ان بر اساس مفاهيم گفته شده، به بررسی اپيدميولوژيک بيماری های غيرواگير، بيماری های عفونی شايع و بيماری های مشترک بين حيوانات و انسان ها پرداخته شده است.خرید اینترنتی کتاب اپیدمیولوژی برای پرستاران از پارسا نشر