دکتر پروین یاوری

اپيدميولوژی بيماری های شايع ايران جلد 2
62٬100 ‎تومان
69٬000 ‎تومان -10%
کتاب اپيدميولوژی بيماری های شايع ايران جلد 2 که مرجع رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. این کتاب به وسیله شورايی از نويسندگان به سرپرستی دکتر پروين ياوری تالیف شده است؛ لازم به ذکر است ایشان استاد اپيدميولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی می‌باشد.
در فهرستی که اسامی شورای نويسندگان اين کتاب ارائه شده است، نام های دکتر حسين دلشاد، فرزاد حدائق، فرهاد حسين پناه، مريم برزين و داود خليلی  به چشم می‌خورد که این افراد اعضای هيات علمی و محقق پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم می‌باشند.
اپيدميولوژی بيماری های شايع ايران جلد 1
35٬100 ‎تومان
39٬000 ‎تومان -10%
اپيدميولوژی بيماری های شايع ايران جلد 1
كتاب مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران در 3 جلد متفاوت با عنوان های بیماری‌های واگیر، غیرواگیر و سرطان‌ها از معتبرترین منبع های اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع ایران ارائه و منتشر شده است. برای تهیه و منتشر کردن این کتاب سه جلدی  بیش از 80  نفر فعالیت داشته اند.
در هر فصل این کتاب به طور تقریبی از عنوان‌های یكسان همچون: معرفی بیماری، عوامل بیماری‌زا، شیوه ‌های تشخیص و درمان بیماری، اپیدمیولوژی بیماری در ایران و جهان و دیگر عناوین استفاده شده است.
این کتاب از طرف انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران توصیه شده است و جزء منابع رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ارائه شده است.
مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران 3
31٬500 ‎تومان
35٬000 ‎تومان -10%
مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران جلد سوم سرطان ها
کتاب مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران 3 دارای موضوع سرطان ها می باشد که توسط شورای نویسندگان با سرپرستی دکتر پروین یاوری نوشته شده است.
کتاب مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران 3 دارای سر فصل های زیر می باشد:


مقدمه‌ای بر اپیدمیولوژی
سرطان ها
سرطان پستان
سرطان دهانه ی رحم
سرطان مری
سرطان معده
سرطان كولون و ركتوم
تومورهای اولیه ی كب
سرطان مثانه
سرطان پروستات
سرطان ریه
سرطان لنفاوی
سرطان دهان