پریسا عاطف وحید

اپيدميولوژی جامع در علوم بهداشتی
69٬900 ‎تومان
موجود
اپيدميولوژی جامع در علوم بهداشتی
کتاب پیش رو با عنوان اپيدميولوژی جامع در علوم بهداشتی، حاصل تلاش نویسندگان خوبی با نام های پروانه خراسانی و منیژه اسکندری می‌باشد که به ‌منظور فراهم ‌کردن یک منبع دانشگاهی مناسب و جامع برای آموزش درس اپیدمیولوژی در رشته‌های بهداشت و مامایی و پرستاری ارائه شده است. اگرچه این اثر عاری از نقصان نیست اما تلاش شده تا در حدی که ممکن است مطابق با نیازهای دانشجویان این رشته‌ها تدوین بشود و بتواند راهنمای کلیه دانش‌پژوهان و دانشجویان برای دستیابی به مطالب جامع در این زمینه باشد. در نگارش این کتاب دو مبحث عمده‌ شامل (بیماری های شایع واگیردار و غیرواگیردار) تلاش شده به ‌گونه‌ای منظم ارائه شود تا اساسی‌ترین اطلاعات مورد نیاز درمورد شایع ‌ترین بیماری‌ها را در اختیار خوانندگان و مخصوصاً دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی و بهداشت قرار دهد.
ژنتیک مولکولی انسانی استراخان (جلد اول)
64٬000 ‎تومان
80٬000 ‎تومان -20%
ناموجود
ژنتیک مولکولی انسانی استراخان (جلد اول)
کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان نوشته تام استراخان، جودیت گوشیپ و پاتریک اف چینری است. ترجمه این کتاب بر عهده ی ژیلا حسینیان، سعید رحمان زاده، پریسا عاطف وحید، فریبا قاسم وند و گروه مترجمین بوده است. ژنتیک مولکولی شاخه ای از زیست شناسی و ژنتیک است که به بررسی ساختار و کارکرد ژن‌ها در سطح مولکولی می‌پردازد و سعی دارد تا عملکرد و فعل و انفعالات بین ژنها را شناسایی کند. 
کتاب دارای 574 صفحه  و فهرست آن شامل موارد زیر است:
بخش اول: اساس DNA،کروموزوم ها،سلول ها،تکوین و وراثت
فصل 1.اصول پایه ای ساختار اسید نوکلئیک و بیان ژن
فصل 2.اصول بنیادی سلول ها و کروموزوم ها
فصل 3.اساس بر همکنش های سلول_سلول و زیست شناسی سیستماتیک ایمنی
فصل 4.جنبه های تکوین اولیه پستانداران،تمایز سلول و سلول بنیادی
فصل 5.الگو های وراثتی
بخش دوم: درک ژنوم
فصل 6.تکنولوژی های DNA هسته ای: تکثیر DNA، هیبریداسیون اسید نوکلئیک و توالی یابی DNA
فصل 7.تحلیل و بررسی ساختار و بیان ژن ها و ژنوم ها
فصل 8.اساس دستکاری ژنتیکی سلول های پستانداران
فصل 9.پرده برداری از معماری و عملکرد های ژنوم انسانی
فصل 10.تنظیم ژنی و اپی ژنوم
بخش سوم: واریانت های ژنتیکی بین افراد و بین گونه ها
فصل 11.مروری بر تنوع ژنتیکی انسان
کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان
ژنتیک مولکولی انسانی استراخان (جلد دوم)
64٬000 ‎تومان
80٬000 ‎تومان -20%
موجود
ژنتیک مولکولی انسانی استراخان (جلد دوم)
جلد دوم کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان نوشته تام استراخان، پاتریک اف چینری که توسط ژیلا حسینیان، سعید رحمان زاده، پریسا عاطف وحید، فریبا قاسم وند و... ترجمه شده است. ژنتیک مولکولی شاخه ای از زیست شناسی و ژنتیک است که به بررسی ساختار و کارکرد ژن‌ها در سطح مولکولی پرداخته و سعی دارد تا عملکرد و فعل و انفعالات بین ژنها را شناسایی نماید. 
کتاب ژنتیک استراخان جلد دوم ، برای محققین و دانشجویان در حوزه های سرطان،ژنتیک پزشکی، ژنتیک انسانی، داروسازی، بیوانفورماتیک، ژنتیک، بیولوژی مولکولی و باستان شناسی و رشته های مرتبط مناسب است.
خرید کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان