مهناز مهرآذرین

مبانی ژنتیک پزشکی کانر 2011
11٬840 ‎تومان
14٬800 ‎تومان -20%
ناموجود
مبانی ژنتیک پزشکی کانر 2011
کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کانر 2011 نوشته توبیاس ادوارد اس، مایکل کانر، مالکوم اندرو فرگوسن اسمیت می باشد. ترجمه ی این کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کارنر 2011 را مهناز مهرآذین تحت نظارت دکتر محمد کرامتی پور انجام داده است. این کتاب دارای فصول زیر می باشد :

فصل 1- چشم اندازی بر ژنتیک پزشکی
فصل 2- ژنوم انسان
فصل 3- ساختار و عملکرد اسید نوکلئیک
فصل 4- تجزیه و تحلیل DNA
فصل 5- کروموزوم ها
فصل 6- گامت زایی
فصل 7- ناهنجاری های کروموزومی
فصل 8- توراث مندلی تیپیک
فصل 9- توارث مندلی آتیپیک
فصل 10- توارث غیر مندلی
فصل 11- ژنتیک پزشکی در جمعیت ها
فصل 12- ارزیابی ژنتیکی، مشاوره ژنتیک و...
فصل 13- سابقه خانوادگی سرطان
فصل 14- سابقه خانوادگی در اختلالات رایج در دوره بزرگسالی
فصل 15- سابقه خانوادگی قوی بیماری تیپیک مندلی
فصل 16- سابقه خانوادگی قوی(سایر مکانیسم های توارث)
فصل 17- غربالگری بیماری و حاملین
فصل 18- سابقه خانوادگی یک یا چند بدشکلی مادرزادی
فصل 19- پایگاه های الکترونیکی اطلاعات-راهنمایی

کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کانر