رابرت فرانکلین

چکیده زیست شناسی مولکولی و ی و ر
42٬000 ‎تومان
ناموجود
چکیده زیست شناسی مولکولی و ی و ر
کتاب چکیده زیست شناسی مولکولی و ی و ر نوشته ویور، رابرت فرانکلین می باشد. این کتاب چکیده زیست شناسی مولکولی ویور ترجمه دکتر سعید قیاسوند، محمدامین جاویدی، دکتر فیروزه علویان، عشرت بیرانوند می باشد. کتاب چکیده زیست شناسی مولکولی و ی و ر کتابی شناخته در زمینه مولکولی و ژنتیک است که در آن زیست شناسی مولکولی را به صورت خیلی دقیق مورد مطالعه قرار داده است. ناشر کتاب چکیده زیست شناسی مولکولی وی ور انتشارات برای فردا می باشد.
چکیده زیست شناسی مولکولی ویور