محمدتقی آساد

مبانی ژنتیک (ویرایش سوم)
150٬000 ‎تومان
موجود
مبانی ژنتیک (ویرایش سوم)
کتاب مبانی ژنتیک نوشته دکتر محمدتقی آساد می باشد. ژنتیک بی شک، کشف قوانین حاکم بر وراثت صفات ژنتیکی است و نقطه عطف مهمی در تاریخ علم زیست شناسی به شمار می رود. اصلاح ژنتیکی انواع گیاهان و جانوران با اهداف گوناگون تجاری و صنعتی، مطالعه موشکافانه طیف گسترده ای از بیماری ها در مقیاس ژنومی در این کتاب توضیح داده شده است.
سرفصل کتاب مبانی ژنتیک
مبانی ژنتیک آساد
تاریخچه ژنتیک
کروموزوم و مکانیسم
اصول مندلی
برهمکنش بین ژن ها
تعیین جنسیت و ژن های وابسته به جنس
ماده ژنتیکی
لینکاژ
نوتر در میکرو ارگانیسم ها
جهش
تغییر در ساختمان کروموزوم ها
تغییر در تعداد کروموزوم ها
کنترل ژنتیکی پروتئین ها
تورات سیتوپلاسمی
تنظیم بیان ژن
مطالعه دوقلوها و اثرات محیطی
سیستم های ایمنی و گروه های خونی
تورات پلی ژنتیک
ژنتیک جمعیت
تکنیک DNA نوترکیب
خرید اینترنتی کتاب مبانی ژنتیک از پارسا نشر