رضا شاه نظر نژاد خالصی

رضا شاه نظر نژاد خالصی

منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیاد های علمی ژنتیک کلاسیک
36٬000 ‎تومان
40٬000 ‎تومان -10%
منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیاد های علمی ژنتیک کلاسیک
منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیاد های علمی ژنتیک کلاسیک یکی از بهترین کتاب های مخصوص ازمون های المپیاد می باشد که در آن سعی شده که تمامی سر فصل های برنامه درسی المپیاد ژنتیک کلاسیک در آن گفته شود. این کتاب یک منبع قابل اعتماد برای دانش آموزان، به منظور آمادگی کامل در آزمون های المپیاد می باشد که با داشتن آن دیگر نیاز به گرفتن معلم خصوصی نیستید. 
مختصری از کتاب منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی ژنتیک کلاسیک :
از جمله کاربردهای مهم شجره نامه نویسی، بررسی الگوی وراثت یک صفت یا بیماری میان افراد است.  معمولاً وراثت صفات و بیماری در یک شجره نامه به صورت غالب و مغلوبی است. در نتیجه یکی از پرسش های متداول المپیاد زیست‌شناسی در سطح های مختلف این است که بعد از ارائه یک شجره نامه الگوی وراثت صفت مشخص شده در آن پرسیده می‌شود و...
خرید کتاب های المپیاد