میر ماه

راهنمای جیبی اکوکاردیوگرافی
30٬000 ‎تومان
موجود
کتاب راهنماي جيبي اکوکارديوگرافي
نوشته دکتر ناهید رضائیان، دکتر لیلا حسینی و دکتر فاطمه زاده باقری
اکوکاردیوگرافی یک روش گسترده و یک روش تست پیشرفته تر نسبت به نوار قلب می باشد. این روش مشابه نوار قلب غیر تهاجمی است و زمان انجام آن چند دقیقه بیشتر طول نمیکشد؛ اما تفاوت انجام آن در این است که برای گرفتن نوار قلب باید به پشت خود بخوابید ولی اکوکاردیوگرام مستلزم آن است که شما به پهلو قرار بگیرید. با استفاده از روش اکوی قلب می‌توان نمای دقیقی از دیواره‌های قلبی، دریچه‌ها و ابتدای سرخرگهای بزرگ را می توان بدست آورده و با استفاده از سونوگرافی، یا اکو کردن امواج صوتی با فرکانس بالا یک تصویر بصری از قلب را ارائه نمود.
انواع اکوکاردیوگرام:

اکوکاردیوگرام ترانسوراژیک (اکو قفسه سينه)
اکوکاردیوگرام ترانسوفاژيال (اکو مرى)
اکوکاردیوگرافی داپلر
اکوکاردیوگرام استرس

اطلس جيبی بافت شناسی پايه جان کوئيرا 2018
40٬000 ‎تومان
ناموجود
اطلس جيبی بافت شناسی پايه جان کوئيرا 2018
این اطلس در اصل مجموعه ای از 200 فلش کارت می‌باشد که در هرکدام از آن ها نکات اساسی و پایه ای عنوان شده اند. در یک سمت صفحه یک یا چند تصویر بافت شناختی رنگی همراه با یک سری شماره عرضه شده اند. و در سوی دیگر صفحه عنوان های ساختار های شماره گذاری شده در صفحه قبل لیست شده اند. پس از هر ساختار نکته های کلیدی و بالینی عنوان شده اند. در قسمت نکته های کلیدی خلاصه مفیدی از مفاهیمی که دانشجویان باید آموزش ببینند ، عنوان شده اند. همچنین توضیحی در قسمت نکته های بالینی، عملکرد بافت همراه با بیماری درگیر کننده آن بافت ارائه شده است.
آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی) 2018
280٬000 ‎تومان
موجود
آسیب شناسی پایه رابینز 2018 میرماه
بدون شک اگر بخواهیم یکی از جامع ترین و معتبرترین کتب پاتولوژی را معرفی کنیم، کتاب آسیب شناسی پایه رابینز را نام می‌بریم. این کتاب با بیانی صریح و جامع، اصول پایه آسیب شناسی را مورد بررسی قرار می‌دهد. کتاب آسیب شناسی عمومی رابینز 2018 توسط مترجمان بسیار خوبی از جمله دکتر شیرین طراز جمشیدی، دکتر ندا کردونی خوزستانی و دکتر مرضیه قادری ترجمه شده است.
می‌توان از مهم ترین خصوصیات پاتولوژی عمومی رابینز 2018 به بررسی نمودن آسیب شناسی در حیطه علوم پایه و ارزیابی سلامت و بیماری در سطح سلولی اشاره کرد.
عناوین فصول کتاب آسیب شناسی پایه رابینز به عبارت زیر می‌باشد:

فصل اول: سلول به عنوان واحد سلامت و بیماری
فصل دوم: آسیب سلول، مرگ سلول و سازگاری
فصل سوم: التهاب و ترمیم آن
فصل چهارم: اختلالات ترومبوآمبولی، همودینامیک و شوک
فصل پنجم: بیماری های سیستم ایمنی
فصل ششم: نئوپلازی
فصل هفتم: بیماری های ژنتیکی و کودکان
فصل هشتم: بیماری های محیطی و تغذیه ای
فصل نهم: آسیب شناسی عمومی بیماری های عفونی
آسیب شناسی پایه (اختصاصی) 2018
180٬000 ‎تومان
ناموجود
خرید اینترنتی کتاب آسیب شناسی پایه رابینز 2018 از پارسا نشر
کتاب آسیب شناسی پایه رابینز 2018 ترجمه ای از دهمین ویرایش "Robbins basic pathology"  می باشد. کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی 2018 حاصل ترجمه ای از بخشهای اختصاصی، شامل فصلهای دهم تا بیست و چهارم از کتاب آسیب شناسی پایه رابینز بوده که به روز ترین اطلاعات و دانشهای علوم آسیب شناسی علی الخصوص در بخش پاتوژنز بیماریها در آن آورده شده است. کتاب آسیب شناسی پایه (اختصاصی) 2018 چکیده ای از جمع تحقیق هایی گسترده و به روز، در رشته های زیست شناسی و آسیب شناسی یا به اصطلاح پاتوبیولوژی است.
گروه هدف کتاب آسیب شناسی پایه (اختصاصی) 2018 
دانشجویان رشته پزشکی عمومی
دانشجویان رشته داروشناسی، فارماکولوژی، داروسازی و سایر رشته های پزشکی