ETC دکتری داروسازی
25٬500 ‎تومان
30٬000 ‎تومان -15%
موجود
ETC دکتری داروسازی 
کتاب آزمون دکترای تخصصی داروسازی سال 97-98 به همراه پاسخنامه تشریحی و کاربردی (مجموعه کتاب های ETC) نوشته ی دکتر آذر تحقیقی دکتر روشنا ثقفیان و دکتر سهیل روشن ضمیر، دکتر سعید کاشفی و دکتر الهه ملکی تبار می باشد. این کتاب دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل1: اصول کلی
فصل2: اختلالات قلبی-عروقی
فصل3: بیماری های تنفسی
فصل4: بیماری های گوارشی
فصل5: بیماری های پوستی
فصل6: بیماری های مفاصل و استخوان
فصل7: بیماری های زنان
فصل8: بیماری های غدد درون ریز
فصل9: بیماری های مغز و اعصاب
فصل10: بیماری های عفونی
فصل11: بیماری های اعصاب و روان
فصل12: بیماری های خون
فصل13: بیماری های کلیوی

سری کتاب های ETC
ETC مجموعه سواﻻت دکتری داروسازی بالينی 1387-1401
114٬750 ‎تومان
135٬000 ‎تومان -15%
موجود
ETC مجموعه سواﻻت دکتری داروسازی بالينی
کتاب مجموعه سواﻻت دکتری داروسازی بالينی نوشته زینت حیدری است و این کتاب در سر فصل های زیر ارائه شده است:

فصل 1 : اصول کلی
فصل 2 : اختلالات قلبی-عروقی
فصل 3 : بیماری های تنفسی
فصل 4 : بیماری های گوارشی
فصل 5 : بیماری های پوستی
فصل 6 : بیماری های مفاصل و استخوان
فصل 7 : بیماری های زنان
فصل 8 : بیماری های غدد درون ریز
فصل 9 : بیماری های مغز و اعصاب
فصل 10 : بیماری های عفونی
فصل 11 : بیماری های اعصاب و روان
فصل 12 : بیماری های خون
فصل 13 : بیماری های کلیوی

کتاب مجموعه سواﻻت دکتری داروسازی بالينی از سری کتاب های ETC