هاروی لودیش

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016 (جلد اول)
225٬000 ‎تومان
250٬000 ‎تومان -10%
زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016 (جلد اول)
زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016 (جلد اول) نوشته هاروی لودیش، که دکتر جواد محمدنژاد، دکتر محمد پاژنگ، دکتر یعقوب پاژنگ، دکتر مهدی ایمانی، سمیه صادقی آن را ترجمه کرده اند.
کتاب پیش رو، جلد اول از ترجمه ی ویراست هشتم"Molecular Cell Biology by Harvey Lodish" است. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش از جمله معتبرترین منابع بیولوژی سلولی و مولکولی است. کتاب لودیش به خوبی توانسته مرز های مشترک بیولوژی سلولی و بیوشیمی را به تصویر کشانده و در مباحثی مانند غشا، انتقال پیام، حمل و نقل وزیکولی و اسکلت سلولی، سیستم عصبی و ایمنی این امر به خوبی مشخص شده است.
فروش کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016 (جلد اول)
خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016
157٬500 ‎تومان
175٬000 ‎تومان -10%
خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016 
کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016، نوشته هاروی لودیش و آرنولد برک می باشد که  سمیه صادقی ، معصومه علیپور و فاطمه ابرقوئی کهکی آن را ترجمه کرده اند. کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016 در واقع به صورت یک کتاب خلاصه و جزوه ای کامل از کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی است. 
این کتاب به عنوان منبع برای آزمون های کارشناسی -کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین آزمون های استخدامی میباشد.
خرید کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016
خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016 QR
90٬000 ‎تومان
100٬000 ‎تومان -10%
خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016 QR
کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016 QR، نوشته هاروی لودیش است که توسط حسین نعمتی و حمیدرضا سلیمان پور و تحت نظر دکتر محمد کرامتی پور ترجمه شده است. این کتاب همچون جزوه ای کامل و بسیار کاربردی از کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش می باشد.
خرید کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016