فرزانه سادات متفقی

الگوريتم علوم و صنايع غذايی
52٬000 ‎تومان
65٬000 ‎تومان -20%
موجود
الگوريتم علوم و صنايع غذايی
کتاب الگوريتم علوم و صنايع غذايی توسط محدثه صالحی کوپایی و مطهره سادات هاشمی موسوی نوشته شده است. کتاب الگوريتم علوم و صنايع غذايی دارای مفاهیم پایه ای و کامل در مورد صنعت غذایی می باشد. این کتاب دارای فصل ها و بخش های زیر است:

بخش اول: شیمی مواد غذایی
فصل اول: سیستم‌های کلوئیدی
فصل دوم: عطر و طعم
فصل سوم: مواد معدنی
فصل چهارم: واکنش‌های قهوه‌ای شدن
فصل پنجم: آب
فصل ششم: رنگ در مواد غذایی
فصل هفتم: افزودنی‌های مواد غذایی
فصل هشتم: آنزیم‌ها
فصل نهم: پروتئین‌ها
فصل دهم: ویتامین‌ها
فصل یازدهم: چربی‌ها
فصل دوازدهم: کربوهیدرات‌ها
فصل سیزدهم: آزمون‌های شیمیایی
بخش دوم: تکنولوژی مواد غذایی
فصل اول: غلات
فصل دوم: تکنولوژی روغن
فصل سوم: لبنیات
بخش سوم: میکروبیولوژی مواد غذایی
فصل اول: طبقه‌بندی میکروب‌ها
فصل دوم: فساد مواد غذایی
فصل سوم: توکسین‌ها
فصل چهارم: بیماری‌های ناشی از غذا
بخش چهارم: کنترل کیفی مواد غذایی
فصل اول: کنترل کیفی

خرید کتاب میانبر الگوريتم علوم و صنايع غذايی
الگوريتم فارماکوگنوزی
15٬600 ‎تومان
19٬500 ‎تومان -20%
ناموجود
الگوريتم فارماکوگنوزی
کتاب میانبرالگوريتم فارماکوگنوزی توسط فرزانه سادات متفقی نوشته شده است. این کتاب مناسب برای رشته دارو سازی و درس فارماکوگنوزی است.  فارماکوگنوزی جزو یکی از رشته های تخصصی داروسازی می باشد که در آن به مطالعه گیاهان دارویی و ترکیب هایی که به طبیعت ربط دارند پرداخته است. کتاب میانبر الگوريتم فارماکوگنوزی توسط انتشارات گروه دکتر خلیلی منتشر شده است.
این کتاب مناسب برای رشته های :
داروسازی عمومی- داوطلبان آزمون دکتری تخصصی مجموعه رشته‌های داروسازی می باشد.
خرید اینترنتی کتاب میانبر الگوريتم فارماکوگنوزی