جواد نعمتیان

قارچ های بیماریزا- هیستوپاتولوژی و اطلس رنگی
34٬000 ‎تومان
40٬000 ‎تومان -15%
موجود
قارچ های بیماریزا- هیستوپاتولوژی و اطلس رنگی
کتاب قارچ های بیماریزا- هیستوپاتولوژی و اطلس رنگی نوشته دکتر جواد نعمتیان و والینتینا نعمتیان بوده که این کتاب دارای مفاهیم و موضوع های قارچ شناسی پزشکی و قارچ های بیماری زا می باشد و توسط انتشارات حیدری منتشر شده است. 
اطلس رنگی قارچ های بیماری زا