موسی بهری

راهنمای جیبی پرتونگاری مریل 2012
33٬750 ‎تومان
45٬000 ‎تومان -25%
موجود
راهنمای جیبی پرتونگاری مریل 2012
تکنیک های رادیوگرافی اطلس مریل
با مقدمه دکتر مسعود پورعیسی و با ترجمه موسی بهری
کتابی که مشاهده میکنید یک کتاب جیبی ولی بسیار مفید است که به تمام مباحث پرتونگاری مانند پرتونگاری اندام تحتانی و فوقانی و ... و رادیوگرافی نظیر دندان و... پرداخته است که می توانید به خوبی از بهره مند شوید.
سرفصل های کتاب:

مباحث مقدماتی
اندام فوقانی
اندام تحتانی
ستون فقرات
قفسه سینه
جمجمه 
شکم
رادیوگرافی پرتابل
دندان

همپنین می توانید کتاب راهنمای جیبی پرتونگاری مریل 2012 نوشته موسی بهری را به صورت اینترنتی از پارسانشر خریداری کنید و درب منزل تحیول بگیرید 
رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد اول
225٬000 ‎تومان
300٬000 ‎تومان -25%
موجود
رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد اول
کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد اول نوشته موسی بهری می باشد. این کتاب در واقع یک مجموعه دو جلدی می باشد که در آن سعی شده برای شما تمامی مفاهیم موجود و مورد نیاز شما در رادیولوژی را برای شما تدریس نمایید. کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد اول توسط انتشارات حیدری منتشر شده است. رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد اول دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل اول- تکنیک های پرتو نگاری
فصل دوم- استخوان شناسی و آناتومی عمومی
فصل سوم- فیزیک پرتو نگاری و تشخیصی
رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد دوم
225٬000 ‎تومان
300٬000 ‎تومان -25%
موجود
رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد دوم
کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد دوم نوشته موسی بهری می باشد. این کتاب در واقع یک مجموعه دو جلدی می باشد که در آن سعی شده تمامی مفاهیم موجود و مورد نیاز شما در رادیولوژی را  تدریس نمایید. کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد دوم توسط انتشارات حیدری منتشر شده است. رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست جلد دوم دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل چهارم - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی ...
فصل ششم - توموگرافی کامپیوتری
فصل هفتم - آلتراساند تشخیصی
فصل هشتم - ماموگرافی، زیرورادیوگرافی،قلوئورسکوپی
فصل نهم - اصول تاریکخانه