بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران
51٬000 ‎تومان
60٬000 ‎تومان -15%
موجود
بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران
 کتاب بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران نوشته شیوا سادات بصام پور و شکوه ورعی می باشد.  کتاب حاضر وسیله ای جهت بکارگیری اندوخته های تئوری در عمل که در بر گیرنده ی معاینات کلیه سیستم های بدن و شناسایی موارد طبیعی است، می باشد. کتاب بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است. کتاب بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل 1- بررسی تاریخچه سلامتی
فصل 2- بررسی پوست
فصل 3- سر و گردن
..........................
فصل 12- بررسی پستان
فصل 13- بررسی دستگاه تناسلی زنان و مردان

خرید کتاب بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران
دستنامه های تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران
51٬000 ‎تومان
60٬000 ‎تومان -15%
ناموجود
دستنامه های تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران

کتاب دستنامه های تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران، تالیف شده توسط دکتر فاطمه جلالی نیا و دکتر شکوه ورعی می باشد. کتاب دستنامه های تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران حاوی تصاویری است که پرستاران را در انجام بهتر فعالیت ها راهنمایی می کند. این عکس ها می تواند در تشیخص های آزمایشگاهی به شما کمک ویژه ای بکند. کتاب دستنامه های تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران توسط انتشارات جامعه نگر منتشر شده است.
خرید دستنامه های تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران