شانون راف درکسن

همراه بالینی پرستاری داخلی و جراحی
44٬925 ‎تومان
59٬900 ‎تومان -25%
ناموجود
همراه بالینی پرستاری داخلی و جراحی
کتاب همراه بالینی پرستاری داخلی و جراحی ترجمه دکتر فلورا رحیم آقایی می باشد. کتاب همراه بالینی پرستاری داخلی و جراحی دارای سر فصل های زیر است :

برخی تکنیک ها و اقدامات پرستاری
علایم حیاتی و درد
بررسی معاینات فیزیکی
داروها و راه وریدی
آزمایشات، تست های تشخیصی و اقدامات پرستاری
اورژانس و نوار قلب
آشنایی با ونتیلاتور
بارداری، زایمان
اطفال
آموزش به بیمار
جداول، حقایق، اختصارات و برخی سایت های پرستاری

کتاب همراه بالینی پرستاری داخلی و جراحی