مریم نمادی وثوقی

تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاری دودک
40٬410 ‎تومان
44٬900 ‎تومان -10%
کتاب تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاری
براساس کتاب دودک
کتاب تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاری دودک نوشته زهرا تذکری، مریم زارع، مریم نمادی وثوقی و علی طریقت اسفنجانی می باشد. کتاب تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاری در سال 1398 توسط انتشارات جامعه نگر به سومین نوبت چاپ خود رسید. کتاب تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاری دودک طبق سرفصل های جدید وزارت بهداشت برای دانشجویان رشته‌ی پرستاری نوشته شده است. کتاب تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاری دودک در سه بخش نوشته شده است که هر کدارم از این بخش ها دارای فصل های زیادی می باشد. سه بخش کتاب تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاری دودک عبارت اند از:

بخش اول: اهمیت تغذیه، متابولیسم و آداب و سنن
بخش دوم: آشنایی با رژیم های غذایی و درمانی 
بخش سوم: آشنایی با انواع رژیم‌های غذایی در بیماری‌های مختلف 

خرید اینترنتی کتاب تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاری