بیولوژی کمپل جلد 7
55٬250 ‎تومان
65٬000 ‎تومان -15%
موجود
بیولوژی کمپل جلد 7
نویسنده ی این کتاب بیولوژی کمپل  آقای کیمپل می باشد. کمپبل هنگامی که جلد 7 و آخر این مجموعه را نوشتند به علت نارسایی قلبی درگذشتند. پس از فوت وی، گروه مؤلفین کتاب Biology، به احترام تلاش ها و زحماتی که ایشان برای این کتاب کردند، عنوان این کتاب را به Campbell Biology گذاشتند. کتاب بیولوژی کمپل یک کتاب بسیار معروف می باشد که توسط واسر من نوشته شده است. ترجمه ی جلد 7 نسخه 2014 از کتاب های بیولوژی کمپل توسط دکتر سید محمد جعفری ترجمه شده است.
خرید جلد هفتم بیولوژی کمپل
بیولوژی کمپل جلد 4
106٬250 ‎تومان
125٬000 ‎تومان -15%
موجود
بیولوژی کمپل جلد 4
کتاب بیولوژی کمپل جلد 4 توسط واسر من نوشته شده است. ترجمه ی جلد 4 از کتاب های بیولوژی کمپل توسط گروه مترجمان خانه زیست شناسی  ترجمه شده است. جلد 4 کتاب بیولوژی کمپل دارای موضوع تاریخچه ی تکامل و تنوع زیستی می باشد. کتاب بیولوژی کمپل جلد 4 توسط انتشارات خانه زیست شناسی منتشر شده است. مجموعه کتاب بیولوژی کمپل دارای 8 جلد می باشد.
جلد 4 بیولوژی کمپل 2011