محمد بیروتی

OHT عوامل فيزيکی و شيميايی محيط کار
350٬000 ‎تومان
موجود
OHT عوامل فيزيکی و شيميايی محيط کار 
کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار از سری کتاب های OHT می باشد. این کتاب دارای تمامی مفاهیم و نمونه سوالاتی که ممکن است شما در درس عوامل فيزيکی و شيميايی محيط کار روبرو بشوید را، دارا می باشد. برای قبولی در آزمون ها کافی است که شما سوالات این کتاب را حل کرده باشید. کتاب عوامل فيزيکی و شيميايی محيط کار دارای سوالات آزمون های گذشته نیز می باشد. عوامل فيزيکی و شيميايی محيط کار نوشته دکتر محمد بیروتی و مسعود اکبری می باشد.
خرید کتاب عوامل فيزيکی و شيميايی محيط کار