مصطفی شوکتی احمد ابادی

پرستاری نظری، رشد و توسعه
159٬200 ‎تومان
199٬000 ‎تومان -20%
موجود
پرستاری نظری، رشد و توسعه
کتاب پرستاری نظری، رشد و توسعه نوشته افاف ابراهیم میلیس می باشد. این کتاب را مصطفی شوکتی احمدآباد و آلیس خاچیان انجام داده اند. ویژگی اول این کتاب برآیند تلاش فکری دانشمندان پرستاری برای تبیین و ارایه ی مبانی و روش پردازش نظریه به همراه اصول و فرایند نقد نظریه ها در پرستاری است. ویژگی دوم که این کتاب را ممتاز نموده و از این نظر مطالعه ی آن را برای پرستاران بالینی می توان مفید دانست، نگاه نو و ویژه ای است که نویسنده به روش ترکیبی نظریه پردازی، امکان و صلاحیت پرستاران بالینی در پردازش نظریه دارد.
کتاب پرستاری نظری، رشد و توسعه
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 3 (آب الکترولیت،شوک،سرطان)
71٬920 ‎تومان
89٬900 ‎تومان -20%
موجود
جلد سوم  برونر و سودارث ، پرستاری داخلی و جراحی
مفاهیم و چالشهای مراقبت از بیمار ( درد , آب و الکترونیک , شوک , سرطان و مراقبت پایان عمر )
این کتاب نسخه چهاردهم برونر تالیف شده توسط جانیس ال هینکل و کری اچ چیور است ترجمه ی این کتاب توسط دکتر مصطفی شوکتی احمد آباد انجام شده است. این کتاب مناسب برای دانشجویان مرتبط با رشته های پزشکی و در موضوعات فرعی متفاوتی مانند: اختلالات معدهی و دوازدهه آن، سیستم ایمنی و عفونت ایدز، ایمونولوزی، گوارش، آندوکرین بازنگری شده است. برونر و سودارث 2018 توسط انتشارات جامعه نگر در سال 1396 منتشر شد.  
این کتاب در میان جامعه پزشکی به نامهای زیر نیز شناخته می شود : 
برونر سودارث 3
مفاهیم و چالشهای مراقبت از بیمار 
پرستاری و برنامه های مراقبت پرستاری