ثریا سلامی

آشنایی با فرمولاسیون دارویی ترکیبی در داروخانه
40٬000 ‎تومان
ناموجود
آشنایی با فرمولاسیون دارویی ترکیبی در داروخانه 
کتاب آشنایی با فرمولاسیون دارویی ترکیبی در داروخانه نوشته شیوا گل محمدزاده و ثریا سلامی می باشد. کتاب آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه مجموعه ای علمی بر پایه کارهای تجربی و عملی است. در دانشگاه ها به دلیل محدود بودن دروس عملی که به دانشجویان داروسازی اراعه می شود پزشکان و دانشجویان دارو سازی معمولا با مشکل عدم آگاهی و آشنایی با فرمولاسیونهای ترکیبی در خصوص حلالیت، خواص شیمیایی، ناسازگاریها، مشخصات مواد اولیه مواجه می شوند. کتاب آشنایی با فرمولاسیون دارویی ترکیبی در داروخانه توانستند تا حدودی این گونه مشکلات را حل نمایند.
 خرید اینترنتی کتاب آشنایی با فرمولاسیون دارویی ترکیبی در داروخانه