ثریا سلامی

آشنایی با فرمولاسیون دارویی ترکیبی در داروخانه
40٬000 ‎تومان
آخرین موجودی
آشنایی با فرمولاسیون دارویی ترکیبی در داروخانه 
کتاب آشنایی با فرمولاسیون دارویی ترکیبی در داروخانه نوشته شیوا گل محمدزاده و ثریا سلامی می باشد. کتاب آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه مجموعه ای علمی بر پایه کارهای تجربی و عملی است. در دانشگاه ها به دلیل محدود بودن دروس عملی که به دانشجویان داروسازی ارائه می شود ، دانشجویان دارو سازی معمولا با مشکل عدم آگاهی و آشنایی با فرمولاسیونهای ترکیبی در خصوص حلالیت، خواص شیمیایی، ناسازگاریها، مشخصات مواد اولیه مواجه می شوند. کتاب آشنایی با فرمولاسیون دارویی ترکیبی در داروخانه می تواند تا حدودی این گونه مشکلات را حل نمایدد.
 خرید اینترنتی کتاب آشنایی با فرمولاسیون دارویی ترکیبی در داروخانه از پارسا نشر