ساناز وکیلی

برای کنکور شیمی عمومی
7٬600 ‎تومان
9٬500 ‎تومان -20%
موجود
برای کنکور شیمی عمومی
کتاب شیمی عمومی برای کنکور نوشته دکتر مسعود صالحی پور، دکتر جواد زواررضا، ناصر نژادی و ساناز وکیلی می باشد. این کتاب از سری کتاب های برای کنکور می باشد که سعیشده است درون آن مطالبی اورده شود که احتمال آمدن آن ها در کنکور بسیار بالا می باشد. کتاب برای کنکور شیمی عمومی به دلیل حجم کمی که دارد می تواند برای جمع بندی درس شیمی برای کنکور می باشد. کتاب برای کنکور شیمی عمومی توسط انتشرات خسروی منتشر شده است.
خرید سری کتاب های برای کنکور
برای کنکور شیمی آلی
10٬360 ‎تومان
12٬950 ‎تومان -20%
موجود
برای کنکور شیمی آلی 7B
شیمی آلی برای کنکور
کتاب برای کنکور شیمی آلی نوشته دکتر مسعود صالحی پور، دکتر جواد زواررضا، ناصر نژادی و ساناز وکیلی می باشد. کتاب برای کنکور شیمی آلی مناسب برای افرادی می باشد که می خواهمد هنگام کنکور آمادگی کامل داشته باشند. کتاب برای کنکور شیمی آلی مناسب برای جمع بندی قبل از کنکور می باشد. به همه دانشجویان کنکوری، کتاب برای کنکور شیمی آلی  پیشنهاد می شود. این کتاب هفتمین جلد از سری کتاب های برای کنکور می باشد.