کاظم حسن پور

برای کنکور ژنتیک 11
26٬240 ‎تومان
32٬800 ‎تومان -20%
موجود
برای کنکور ژنتیک 11
ژنتیک (پایه، مولکولی، پزشکی و مهندسی پزشکی)
کتاب ژنتیک برای کنکور نوشته دکتر حافظ حیدری زرنق و دکتر کاظم حسن پور می باشد.کتاب ژنتیک از سری کتاب های برای کنکور است.  به کمک کتاب برای کنکور ژنتیک 11 می توانید برای کنکور خود آماده شده و آزمونهای خود را به خوبی پشت سر بگذارید. کتاب برای کنکور ژنتیک 11 می تواند نقش یک کتاب شب امتحانی را برای شما ایفا کند زیرا تمامی نکات درس ژنتیک را در حجم بسیار کمی جمع آوری کرده است تا بتوانید درمدت زمان کمی این نکات را مرور کنید.
برخی سرفصل های کتاب برای ژنتیک پایه 

سیتوژنیک
ژنتیک بالینی 
ژنتیک مولکولی
ژنتیک جمعیت 
ژنتیک سرطان
و...

کنکور ژنتیک (پایه،ملکولی،پزشکی و مهندسی ژنتیک) 11