حمید رضا تقوای معصومی

اطلاعات دارویی بالینی رویکرد جدید
108٬000 ‎تومان
135٬000 ‎تومان -20%
موجود
اطلاعات دارویی بالینی رویکرد جدید
 کتاب اطلاعات دارویی بالینی رویکرد جدید توسط دکتر حسن خلیلی و دکتر حمید رضا تقوای معصومی تالیف شده است. انتشارات ارجمند ناشر کتاب اطلاعات دارویی بالینی رویکرد جدید می باشد. این کتاب چاپ دوم بهمن سال 1397 می باشد. دارای موضوع اصلی دارونامه و دارو های ژنتیک می باشد. داروسازی بالینی یکی از شاخه های داروسازی است که  یکی از گرایش تخصصی در رشته داروسازی نیز محسوب می شود. این کتاب بیشتر در زمینه مشاوره در تجویز دارو را برای پزشکان آموزش می دهد. این رویکرد، مشخصات کاربردی هر دارو را نسبت به داروهای هم دسته خود مقایسه می کند. 
کتاب اطلاعات دارویی بالینی رویکرد جدید