حمید رضا تقوای معصومی

اطلاعات دارویی بالینی رویکرد جدید
230٬000 ‎تومان
موجود
اطلاعات دارویی بالینی رویکرد جدید
 کتاب حاضر رویکرد منحصر به فرد و کاربردی جهت ارائه اطلاعات دارویی بالینی دارد . در این رویکرد مشخصات بالینی و کاربردی هر دارو در قالب مقایسه با داروهای هم دسته ارائه شده است . در کنار مکانیسم اثر و اشکال دارویی ، خصوصیات فارماکوکینتیک ، کاربردهای بالینی ، روش تجویز ، پایش حین درمان ، عوارض جانبی ، تداخلات دارویی ، تنظیم دوز در نارسایی کلیوی و کبدی ، مصرف در دوران بارداری و شیردهی و نکات مهم بالینی عرضه شده است .
خرید اینترنتی کتاب اطلاعات دارویی بالینی رویکرد جدید از پارسا نشر