سهراب صرامی

تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد جلد اول
210٬000 ‎تومان
موجود
تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد
کتاب تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد جلد اول از این کتاب می باشد که در آن استفاده از ابزار در پزشکی را به طور کامل توضیح می دهد. به کمک این کتاب می توانید تمام روش ها و نحوه های طراحی و کاربرد ها را در آن آموزش ببینید.
کتاب تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد
کتاب تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد جلد اول نوشته جان وبستر می باشد . ترجمه آن را پروفسور سیامک نجاریان و مهندس سهراب صرامی انجام داده اند. این کتاب توسط انتشارت جهاد دانشگاهی واحد امیر کبیر تالیف شده است.
تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد جلد دوم
85٬000 ‎تومان
ناموجود
تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد جلد دوم
کتاب تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد جلد دوم مناسب برای دانشجویان رشته پزشکی می باشد. به کمک کتاب تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد شما می توانید کاربرد وسایل و ابزار پزشکی و طراحی آن ها را یاد بگیرید و بتوانید بهترین عملکرد را در طراحی وسایل پیدا نمایید. کتاب تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد جلد دوم نوشته جان وبستر می باشد که ترجمه آن را پروفسور سیامک نجاریان و مهندس سهراب صرامی انجام داده اند. ناشر این کتاب انتشارات جهاد دانشگاهی واحد امیر کبیر می باشد. این تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد جلد دوم دارای نوبت نوبت چاپ ششم  سال 1396 می باشد.
کتاب تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد