هادی غضنفری

اخلاق و اخلاق حرفه ای
74٬250 ‎تومان
99٬000 ‎تومان -25%
موجود
اخلاق و اخلاق حرفه‌ای
برای مشاغل و دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 
کتاب اخلاق و اخلاق حرفه‌ای نوشته محمد رحیمی مدیسه و زهرا ایازی می باشد. اخلاق حرفه‌ای عبارت است از مجموعه اصول و قواعد رفتاری و اخلاقی که حرفه‌های مختلف به هنگام ایفای نقش حرفه‌ای خود مکلف به رعایت آن ها می باشند. رعايت اخلاق حرفه‌ای در سازمان، امری ضروری است تا سازمان از یک سو جامعه را دچار تعارض نکند و از سوی دیگر، با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه، منافع بلند مدت خود را تضمین كند. کتاب اخلاق و اخلاق حرفه‌ای توسط نشر جامعه نگر منتشر شده است.