سماء

مبانی پرستاری کوزیر و ارب
143٬920 ‎تومان
179٬900 ‎تومان -20%
ناموجود
مبانی پرستاری کوزیر و ارب
کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب نوشته اودری برمن، شرلی اسنایدر و جرالین فرندسن و ترجمه نیما پورغلام و دکتر سریه پورتقی می باشد. 

شیوه ی مراقبت پرستاری در گذشته و معاصر
عمل مبتنی بر شواهد و تحقیق در پرستاری
نظریه ها و چارچوب های مفهومی پرستاری
جنبه های قانونی پرستاری
ارزش ها، اخلاقیات و حمایت
سیستم های ارائه مراقبت سلامت
پرستاری جامعه و تداوم مراقبت
مراقبت در منزل
پرونده های سلامت الکترونیک و فناوری اطلاعات
تفکر انتقادی و قضاوت بالینی
بررسی و شناخت
تشخیص
برنامه ریزی
اجرا و ارزشیابی
مستندسازی و گزارش دهی
ارتقاء سلامت
سلامتی، تندرستی و بیماری
مراقبت پرستاری پاسخ گو از نظر فرهنگی
روش های درمانی مکمل و جایگزین
مفاهیم رشد و تکامل
ارتقاء سلامت از لقاح تا نوجوانی
ارتقاء سلامت در جوانی و میانسالی
ارتقاء سلامت در سالمندی
ارتقاء سلامت در خانواده