مرجان گلریز

آرامش در محیط کار
35٬000 ‎تومان
ناموجود
آرامش در محیط کار
استرس و فشارهایی كه ما در محل كار خود متحمل می شویم، آهسته آهسته روح ما را فرسوده می کنند، از این رو محیط کار بسیار مهم می باشد. کتاب آرامش در محیط کار نوشته سوفی مرین می تواند خرید بسیار مناسبی برای شما باشد تا بتوانید به کمک آن محیط کار خود را به نحو احسنت مدیریت نمایید. ترجمه کتاب آرامش در محیط کار را مرجان گلریز انجام داده است. اگر در محل کار خود آرامش نداشته باشید نمی توانید به درستی بر روی کار خود تمرکز نمایید و کار را به نحو احسن انجام دهید.
خرید کتاب آرامش در محیط کار