خاویر کرمنت

بی شعوری تا همیشه 2
12٬750 ‎تومان
15٬000 ‎تومان -15%
ناموجود
بی شعوری تا همیشه 2
در این کتاب بیشتر در مورد افرادی صحبت شده است که بیماری بیشعوری در انها بسیار شدت گرفته و از درمان نیز گذشته است که در آن برای شما بیشعوری را تعریف کرده است و به شما آموزش می دهد که چگونه آن را درمان نمایید. کتاب بی شعوری تا همیشه 2 مناسب برای کسانی می باشد که دوست دارند افراد با ادبی باشند. 
کتاب دوم بی شعوری
کتاب بی شعوری تا همیشه 2 نوشته خاویر کرمنت می باشد که اسحقاق احمدی آن را ترجمه کرده است. 
سه گانه بیشعوری
سه گانه بی شعوری عبارت است از
1- بیشعوری بس است دیگر
2- بیشعوری تا همیشه 
3- توطئه بیشعوری