احمد سکانی

قصه های آن دنیا
5٬500 ‎تومان
ناموجود
کتاب قصه های آن دنیا
نوشته احمد سکانی که توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است.
مجموعه داستان های قصه های آن دنیا شامل 4 بخش و 16 داستان میشود. نام بخش ها یا دفتر ها عبارتند از قصه‌های کهن، قصه‌های برزخ، قصه‌های آن دنیا و قصه‌های این دنیا  و داستان‌هایی چون داستان آرش و تیر او، داستان نوشدارو، پوست ‌نبشته، بازنشستگی، یادداشت‌های پرومته، بر شیطان لعنت، گناه، گل گندم و... در آن آمده است. 
نثر داستان به زبان قدیم است ولی بسیار شیرین و زیبا بیان شده
بریده از کتاب :
اهورامزدا، پدیدآورنده‌ی آب‌های پهناور و نیکی و زیبایی، چون انسان را آفرید او را ممتاز یافت؛ پس گفت روا نباشد او را بی‌زبان رها کردن. پس سخن آفرید و سخن در دهان انسان نهاد و گفت این نیکوتر بسی بگذشت و کسی سخن نگفت و اهورامزدا را اندوهی شگرف پدید آمد. و او همچنان در دل همی داشت.
همچنین شما میتوانید به صورت اینترنتی کتاب قصه های آن دنیا نوشته احمد سکانی را از پارسانشر خریداری کنید ودرب منزل تحویل بگیرید.