شاهرخ علی نیا

روش های پرستاری اورژانس
442٬500 ‎تومان
590٬000 ‎تومان -25%
موجود
روش های پرستاری اورژانس
کتاب روش های پرستاری اورژانس نوشته جین ای. پروئل می باشد که توسط دکتر شاهرخ علی نيا و دکتر نسرین سرابی ترجمه شده است. کتاب روش های پرستاری اورژانس دارای سر فصل های زیر می باشد :

بخش 1- پروسیجرهای ارزیابی
بخش 2- پروسیجرهای راه هوایی
بخش 3- پروسیجرهای زایمان
بخش 4- اکسیژن درمانی
بخش 5- ساکشن
بخش 6- تهویه
بخش 7- استنشاق درمانی
بخش 8- کاهش فشار جذب
بخش 9- پروسیجرهای گردش خون
بخش 10- دسترسی عروقی
بخش 11- تجویز فرآورده های خونی
بخش 12- درمان الکتریکی
بخش 13- پیس میکرهای قلبی
بخش 14- پایش تهاجمی همودینامیک
بخش 15- پروسیجرهای عصبی
بخش 16- پروسیجرهای ادراری – تناسلی و شکمی
بخش 17- پروسیجرهای عضلانی – اسکلتی
بخش 18- پروسیجرهای بافت پوششی
بخش 19- تنظیم حرارت
بخش 20- پروسیجرهای چشمی
بخش 21- پروسیجرهای شنوایی
بخش 22- پروسیجرهای بینی
بخش 23- پروسیجرهای دندانی و حلقی
بخش 24- تجویز دارو
بخش 25- پروسیجرهای متفرقه

خرید اینترنتی کتاب روش های پرستاری اورژانس از پارسا نشر