هینکل،جنیس Hinckle,Janice L

پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 2 (مفاهیم بیوفیزیکی)
35٬910 ‎تومان
39٬900 ‎تومان -10%
جلد دوم کتاب برونر و سودارث پرستاری داخلی و جراحی 
مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی (استرس پرستاری، دیدگاههای ژنتیک، بیماریهای مزمن توانبخشی و سالمندی) 
کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 2 (مفاهیم بیوفیزیکی) نوشته جانیس ال هینکل ، کری اچ چیویر می باشد که دکتر حسین اسمعیلی آن را ترجمه کرده است. این کتاب نسخه ویرایش چهاردهم "برونر" تالیف شده توسط هینکل جنیس ال می باشد. کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 2 (مفاهیم بیوفیزیکی) مناسب برای دانشجویان مرتبط با رشته های پزشکی می باشد که دارای موضوعات متفاوتی مانند پرستاری توانبخشی، روان پرستاری، پرستاری داخلی و جراحی می باشد. برونر و سودارث 2018 توسط انتشارات جامعه نگر منتشر شده است.
شما قادرید به راحتی به صورت اینترنتی کتاب برونر سودارث پرستاری جلد دوم (مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی) را خریداری کنید.
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 9 (ارتوپدی)
33٬210 ‎تومان
36٬900 ‎تومان -10%
 جلد نهم برونر و سودارث ، پرستاری داخلی و جراحی 
کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 9 (ارتوپدی) نوشته هینکل جنیس و ترجمه فریبا نصیری زیبا می باشد. کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 9 (ارتوپدی) مناسب برای  برای دانشجویان رشته پرستاری و پزشکی می باشد.  ویرایش چهاردم پرستاری داخلی و جراحی برونر دربردارنده اصول کامل پرستاری برای دانشجویان پرستاری می باشد. محتوای این کتاب دربردارنده بخش نقص سیستم ایمنی از نظر عفونت ایدز و گوارش و متابولیک و اندوکرین است. هشدارهای ژنتیکی ومسایل اخلاقی برای انعکاس اخرین تحولات مرتبط با آنها بازنگری شده است.
شما میتوانید از طریق اینترنتی کتاب ارتوپدی برونر و سودارث تهیه کنید
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 4 (اتاق عمل)
17٬010 ‎تومان
18٬900 ‎تومان -10%
جلد چهارم برونر و سودارث، پرستاری داخلی و جراحی 
این کتاب تالیف شده توسط هینکل، جانیس ال می باشد . کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 4 (اتاق عمل) توسط دکتر الیس خاچیان ترجمه شده  است که ویراست چهاردهم  آن بر اساس نسخه سال 2018  این کتاب نوشته شده می باشد. انتشارات جامعه نگر ناشر کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 4 (اتاق عمل) است. این کتاب مناسب برای دانشجویان مرتبط با رشته پزشکی می باشد. دارای محتوای و موضوعات اختلالات معدی و دوازدهه است. همچنین  در این کتاب بخشهایی از ایمونولوژی، گوارش و متابولیک و اندوکرین بازنگری شده است و اطلاعات مراقبت ویزه از نظر پوشش اطلاعات بالینی جدید در این کتاب به روز آوری شده است.
خرید اینترنتی کتاب برونر و سودارث (اتاق عمل) 
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 8 (ایمونولوژی)
24٬210 ‎تومان
26٬900 ‎تومان -10%
جلد هشتم برونر و سودارث ، پرستاری داخلی و جراحی(ایمونولوژی)
کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 8 (ایمونولوژی) تالیف شده توسط جانیس ال هینکل و کری اچ چیور می باشد. کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 8 (ایمونولوژی) ترجمه شده توسط دکتر فروزان اتش زاده شوریده و زهرا رضایی شهسوار لو است. کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 8 (ایمونولوژی) برای دانشجویان پزشکی و پرستاری مناسب است. این کتاب در جامعه پزشکی به پرستاری داخلی و جراحی 8  ایمونولوژی شهرت دارد. این کتاب بر خلاف بقیه کتاب ها دو نوع فهرست مطالب در اول کتاب امده که شما با فهرست کل مجموع داخلی - جراحی به خوبی اشنا شوید و در یافتن مطالب مشکل نداشته باشید. چهاردهمین ویرایش این منبع به طور جامع درباره انعکاس اخرین نتایج تحقیقات و اقدامات و همگامی با انتقال از مراقبت ویژه به مراقبت منزل، اخلاقیات و ژنتیک روزامد شده است.
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد هشتم
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 11 (کبد،غدد،دیابت)
53٬910 ‎تومان
59٬900 ‎تومان -10%
 برونر سودارث ,پرستاری داخلی و جراحی11  
متابولیسم و اندوکرین (کبد ,صفرا ,دیابت و اندوکرین )
کتاب حاضر جلد یازدهم از برونر سودارث نوشته هینکل جانیس ال می باشد که ترجمه ی آن را دکتر ناهید دهقان نیری انجام داده است. کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 11 مناسب برای دانشجویان پرستاری و پزشکی است. پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 11 (کبد،غدد،دیابت) در برگیرنده اصول کامل پرستاری برای دانشجویان پرستاری است همچنین در این ویرایش از کتاب بخشهای ایمونولوژی، گوارش، متابولیک و اندوکرین بازنگری شده اند. 
خرید پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 11 (کبد، غدد، دیابت)
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 12 (کلیه و مجاری ادراری)
26٬010 ‎تومان
28٬900 ‎تومان -10%
برونر و سودارث پرستاری داخلی و جراحی 12
کلیه و مجاری ادراری
پرستاری داخلی و جراحی برونرو سودارث 2018 جلد 12 (کلیه و مجاری ادراری) ویراست چهاردهم پرستاری داخلی برونر دربردارنده اصول کامل پرستاری است. این کتاب مناسب برای دانشجویان پزشکی و پرستاری می باشد. پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 12 (کلیه و مجاری ادراری) توسط هینکل جانیس ال نوشته شده است. پرستاری داخلی و جراحی برونرو سودارث 2018 جلد 12 (کلیه و مجاری ادراری) توسط دریا دخت مسروری رودسری و مریم حضرتی ترجمه شده است. جلد دوازدهم مجموعه پرستاری داخلی و جراحی برونرو سودارث 2018 در مورد مفاهیم قسمت های کلیه و مجرای ادراری می باشد که شما به کمک آن انواع بیماری های این قسمت و راه های درمان آن را فرا خواهید گرفت.
 
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 6 (قلب و عروق)
62٬910 ‎تومان
69٬900 ‎تومان -10%
برونر و سودارث ، پرستاری داخلی و جراحی جلد ششم(قلب و عروق)
کتاب برونر سودارث برای دانشجویان رشته پزشکی و پرستاری مناسب است که نویسنده ان هینکل جنیس ال می باش. این کتاب در واقع ترجمه ای از نسخه ی 2018 این کتاب است. ترجمه پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 6 (قلب و عروق) توسط ژاله محمد علیها و حلیمه امینی انجام گرفته است. موارد مهمی که در جلد 6 کتاب پرستاری داخلی و جراحی قلب و عروق مورد بررسی قرار گرفته اند. امروزه متاسفانه به دلیل کم تحرکی و استفاده از غذا های ناسالم قلب و عروق بیشترین بیماری را دارند. 
ششمین جلد پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018
پرستاری داخلی و جراحی برونر وسودارث 2018 جلد 13 (تولید مثل و بیماری پستان)
35٬910 ‎تومان
39٬900 ‎تومان -10%
برونر و سودارث پرستاری داخلی و جراحی 13
تولید مثل و بیماریهای پستان
این کتاب نسخه چهاردهم پرستاری داخلی و جراحی برونر وسودارث 2018 جلد 13 (تولید مثل و بیماری پستان) می باشد. کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر وسودارث 2018 جلد 13 (تولید مثل و بیماری پستان) تالیفهینکل جنیس ال است. کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر وسودارث 2018 جلد 13 (تولید مثل و بیماری پستان) در مورد بیماری های پستان همچون مشکلات غددی، کیستی و سرطانی و بیماری عای قسمت تولید مثل و اندام جنسی می باشد که در اینقسمت ها آموزش های بسیار کاربردی را به شما داده است. برونر و سودارث 2018 توسط انتشارات جامعه نگر منتشر شده است.  
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 14 (پوست و سوختگی)
26٬910 ‎تومان
29٬900 ‎تومان -10%
برونر و سودارث پرستاری داخلی و جراحی 14
پوست و سوختگی
ویراست چهاردهم پرستاری داخلی برونر دربردارنده موضوع های مرتبط با پوست و سوختگی می باشد. نویسنده پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 14 (پوست و سوختگی) هینکل جانیس ال بوده است که ترجمه ی آن را مریم نمادی وثوقی و آسیه موحدپور واسماعیل شریعت انجام داده اند. پوست و سوختگی داری موضوعات اقدامات پرستاری ژنتیک ،شکل های فیزیولوژی پاتولوژی و رهنمودهای مراقبت در منزل، نماهای ارتقای سلامت، نماهای مسایل اخلاقی و جدول ها و نماهای داروشناسی می باشد که تمامی آن ها در جلد 14 پرستاری داخلی و جراحی برونر وسودارث 2018 آمده است.
 
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 17 (عفونی و اورژانس)
22٬410 ‎تومان
24٬900 ‎تومان -10%
برونر و سودارث , پرستاری داخلی و جراحی 17
عفونی و اورژانس
این کتاب نسخه ویرایش چهاردهم "برونر" تالیف شده توسط "هینکل، جنیس ال" است. این کتاب مناسب برای دانشجویان مرتبط با رشته های پزشکی و در موضوعات فرعی متفاوتی مانند: پرستاری بهداشت همگانی، اخلاق پرستاری، پرستاری - معاینه بالینی می باشد. برونر و سودارث 2018 توسط انتشارات جامعه نگر در سال 1397 منتشر شده است. این کتاب در جامعه پزشکی به نام عفونی و اورژانس هم  شناخته می شود. هشدارهای کیفیت و ایمنی برای توجه مطالب مرتبط با مراقبت های پرستاری بازنگری شده اند و همچنین از نظر پوشش اطلاعات بالینی جدید مطالب قابل تاملی ارائه شده است. 
خرید پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 17 (عفونی و اورژانس)
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 16 (مغز و اعصاب)
47٬610 ‎تومان
52٬900 ‎تومان -10%
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث جلد 16 ( مغز و اعصاب)
کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث جلد 16 بخش مغز و اعصاب
کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث جلد 16 دارای مفاهیم و تدریس هایی در مورد بررسی عملکرد مغز و اعصاب، مراقبت از بیماران با اختلالات مغز و اعصاب می باشد. این کتاب توسط جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر تالیف شده است. ترجمه آن بر عهده زهرا مشتاق بوده است. پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018  جلد 16 (مغز و اعصاب) در انتشارات جامعه نگر نشر و چاپ شده است.
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 7 (خون شناسی)
26٬910 ‎تومان
29٬900 ‎تومان -10%
جلد هفتم کتاب برونر و سودارث پرستاری داخلی و جراحی (خون شناسی)
کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 7 توسط جانیس ال هینکل نوشته شده است. این کتاب بر اساس نسخه 2018 ترجمه شده است. جلد هفتم کتاب برونر و سودارث پرستاری داخلی و جراحی (خون شناسی) توسط انتشارات جامعه نگر منتشر شده است. این کتاب یکی از بزرگترین مرجع های دانشجویان پزشکی و پرستاری می باشد. مباحث مربوط به مراقبت های پرستاری، هشدارهای ژنتیکی، بخش های ایمونولوژی، خون و متابولیک و اندوکرین در کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 7 (خون شناسی) مورد تدریس واقع است.
جلد هفتم پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 5 ( تنفس)
71٬910 ‎تومان
79٬900 ‎تومان -10%
جلد پنجم کتاب برونر و سودارث
این کتاب نسخه ویرایش چهاردهم "برونر" تالیف شده توسط جانیس ال هینکل می باشد که ترجمه آن توسط مرضیه شبان و معصومه لطیفی شده است. این کتاب برونر سودارث 5 منتشر شده در سال 2018 است که توسط نشر جامعه نگر منتشر شده است. کتاب حاضر مناسب برای دانشجویان پزشکی و پرستاری است. این کتاب دارای موضوع های تنفس و تبادلات گازی و اندام ها می باشد. این کتاب در جامعه پزشکی به نام تنفس و تبادلات گازی هم شناخته می شود. در این کتاب هشدارهای کیفیت و ایمنی برای توجه مطالب مرتبط با مراقبت های پرستاری بازنگری شده اند و همچنین از نظر پوشش اطلاعات بالینی جدید مطالب قابل تاملی ارایه شده است.
پنجمین جلد از مجموعه پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018
پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث 2018 جلد دوم
52٬200 ‎تومان
58٬000 ‎تومان -10%
پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث / 2018 جلد دوم
جلد دوم پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث 2018 نوشته جنیس ال هینکل و کری اچ چیور می باشد که توسط محمود بدیعی، فاطمه بهرام نژاد و عباسعلی ابراهیمیان ترجمه شده است . این کتاب در مورد موضوع های ارتوپدی، گوارش، کلیه و زنان می باشد و ویرایش 14 از کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث است.
کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث 2018 جلد دوم شامل مباحث استرس، پرستاری بین فرهنگی، دیدگاه های ژنتیک، بیماری های مزمن، توانبخشی و سالمندی است.
خرید اینترنتی پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث -جنیس ال هینکل
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 جلد1
24٬300 ‎تومان
27٬000 ‎تومان -10%
پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث / 2018 جلد اول
جلد اول کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر- سودارث 2018 نوشته هینکل جنیس ال می باشد. کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث / 2018 جلد اول دارای مفاهیم و موضوع های پایه، سرطان، آب و الکترولیت می باشد. درسنامه های آن به زبان روان و ساده است تا شما بتوانید بهتر با آن ارتباط برقرار کنید و درس ها را بیاموزید. کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر-سودارث 2018 جلد اول ترجمه محمود بدیعی، مرجان سید مظهری و دکتر فاطمه بهرام نژاد می باشد. 
جلد اول کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث 
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 1 (مفاهیم پایه)
22٬410 ‎تومان
24٬900 ‎تومان -10%
جلد اول برونر و سودارث، پرستاری داخلی و جراحی
مفاهیم پایه (فرآیند بررسی وضعیت، بهداشت، تفکر انتقادی، پرستاری جامعه نگر . مبتنی بر شواهد) 
جانیس ال هینکل، کری اچ چیور؛ ترجمه دکتر شاهرخ علی نیا
این کتاب نسخه ویرایش چهاردهم "برونر" تالیف شده توسط "هینکل، جنیس ال" است. در ویراست های قبلی "سوزان س. اسملتز" عهده دار کار تالیف بوده است. این کتاب مناسب برای دانشجویان مرتبط با رشته های پزشکی و در موضوعات فرعی متفاوتی مانند: پرستاری بهداشت همگانی، اخلاق پرستاری، پرستاری-معاینه بالینی می باشد. برونر و سودارث 2018 توسط انتشارات جامعه نگر در سال 1397 منتشر شد.
این کتاب در میان جامعه پزشکی به نام های زیر نیز شناخته می شود:
مفاهیم پایه پرستاری
مفاهیم پایه پرستاری برونر
شما میتوانید به صورت اینترنتی کتاب برونر و سودارث جلد یک را از سایت پارسا نشر خریداری کنید
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 15(چشم و گوش)
31٬410 ‎تومان
34٬900 ‎تومان -10%
برونر و سودارث , پرستاری داخلی و جراحی 15
چشم و گوش
ویراست چهاردهم پرستاری داخلی برونر یک مجموعه چند جلدی می باشد که دربردارنده اصول کامل پرستاری است و مناسب برای دانشجویان پزشکی و پرستاری است. نویسنده پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 15(چشم و گوش) هینکل جانیس ال بوده است و توسط منصوره علی اصغرپور و دکتر طاهره نجفی ترجمه شده است. در کتاب به موضوعات بیماری چشم و گوش که در این قسمت دو عدد از حواس بدن یعنی شنوایی و بینایی در آن قرار دارد و راه های درمان آن ها پرداخته شده است.
خرید کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 15(چشم و گوش)