شراره خسروی

فرآیند آموزش به مددجو در مراقبت های بالینی و سرپایی
66٬300 ‎تومان
85٬000 ‎تومان -22%
موجود
فرآیند آموزش به مددجو در مراقبت های بالینی و سرپایی
کتاب فرآیند آموزش به مددجو در مراقبت های بالینی و سرپایی نوشته فرزانه گل آقایی و شراره خسروی می باشد. تلاش بر آن است تا فرآیند آموزش به مددجو با تأکید بر جنبه‌های عملی و اجرای آموزش در موقعیت‌های درمان سرپایی و بالینی، شرح داده شود. به بیان نگارنده، آموزش به بیمار، فرآیندی است که از طریق آموزش دهنده به بیمار کمک می‌کند تا توانایی خود را برای مراقبت از خویش گسترش دهد.
کتاب فرآیند آموزش به مددجو در مراقبت های بالینی و سرپایی