دکتر مژگان عسگری

ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی هنری دیویدسون 2017
120٬000 ‎تومان
150٬000 ‎تومان -20%
موجود
ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی هنری دیویدسون 2017
کتاب ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی هنری دیویدسون 2017 توسط ریچارد مک فرسون نوشته شده است که مترجمین آن دانیال ایمانی، بهمن رازانی، نوید دشتی گوله گوله، رمضان رضایی و فرشته ازاده می باشند. کار ویراستاری این کتاب را علیرضا زارع بیدکی انجام داد و اندیشه رفیع آن را به چاپ رسانده است.
موضوعات کتاب ایمونولوژی دیویدسون 
مروری بر سیستم ایمنی و بیماری های ایمونولوژیکایمونواسی و ایمونوشیمی ،بررسی آزمایشگاهی سیستم ایمنی سلولی، بررسی آزمایشگاهی عملکرد ایمونوگلوبولین ها و پاسخ های ایمنی هومورال ،مدیاتورهای التهاب ،واسطه های التهاب ،آنتی ژن لوکوسیتی انسانی ، کمپلکس اصلی سازگاری نسنجی و بیماری ها، بیماری های نقص ایمنی ،ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی بیماریهای روماتیسمی، سیستمیک ،اسکولیت، بیماری های آلرژیک و بیماریهای خود ایمن مختص عضو.